Obavijest proizvođačima mrkve i peršina 12.05.2014.

Nakon nicanja mrkve i peršina ovisno o sastavu korovne flore može se izabrati herbicid za suzbijanje korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova registrirani su herbicidi Focus ultra (u mrkvi, cikloksidim, jednogodišnji korovi 1-1,5 l/ha; višegodišnji 3-4 l/ha) i Agil 100 EC (mrkva, peršin; propakizafop jednogodišnji korovi 0,8-1 l/ha, višegodišnji 1-1,5 l/ha; K-28 dana (mrkva), K-21 dan (peršin)).

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi Tomigan 250 EC (u mrkvi i peršinu, fluroksipir, 0,8 l/ha) i Filon 80 EC (u mrkvi, prosulfokarb, 3-5 l/ha BBCH 14).

Navedene herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu mrkve i peršina od korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis