Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 13.05.2014.

Obzirom da u narednim danima imamo najavu nestabilnog vremena praćenog oborina upućuju se voćari da naprave zaštitu bresaka,nektarina,šljiva,višanja od uzročnika šupljikavosti lista i kozičavosti lista jednim od pripravaka na osnovi kaptana : Merpan 50 WP,Captan WP 50, Captan 50, Stoper .

 Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnikom truleži ploda ( Monilinia spp.) na koštićavim voćkama .Preventivnu zaštitu najbolje je napraviti prije najavljenih oborina  jednim od pripravaka: Signum, Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG Teldor 500 SC.

Prilikom odabira pripravka voditi računa o karenci i broju primjena tijekom vegetacije kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Zaštitu obaviti prije najavljenih oborina prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 14/14 svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis