Obavijest voćarima! 10.05.2014.

Od zadnje preporuke prošlo je deset dana,pa sukladno preporuci od 30.04. preporučujemo nastaviti zaštitu usmjerenu na suzbijanjekrastavosti jabuka (Venturia inaequalis) uporabomsistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC kojisuzbijaju i pepelnicu jabuke. Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WPiliCaptan.

I dalje je potrebno obavljatipregled nasada na prisutnost  crvenog pauka (Panonychus ulmi) ,kontrolirati prisutnost populacija lisnih uši, te po potrebiuporabiti insekticid:Teppeki ,Pirimor ili Actaru .

Zamijećena su i prva odložena jaja jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) te preporučujemo uporabu pripravka Match.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

    mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis