Obavijest proizvođačima kukuruza 12.05.2014.

Završena je sjetva kukuruza. Zaštitu od korova moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja kad kukuruz ima razvijena tri lista.

Kombinirani herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih  travnih i širokolisnih korova prije nicanja i u ranoj fazi nakon nicanja su: Dual gold 960 EC (1-1,5 l/ha), Camix (samo prije nicanja, 3,75 l/ha) Lumax (3,5-4 l/ha pre-em, 2,5-3,5 l/ha post-em), Primextra TZ gold 500 SC (4-5 l/ha); Radazin extra TZ, Legionar extra (4-5 l/ha), Guardian textra AS (3,5-4,5 l/ha), te Koban 600 (2 l/ha)i Koban T (3-4 l/ha, u kombinaciji sa terbutilazinom (Terazin, Radazin TZ…), proširuje im se spektar djelovanja).

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja suzbijaju herbicidi: Terazin WP 80 (0,9-1,5 kg/ha), Terazin WP 50, Radazin TZ 50, Click 50 FL (1,5-2 l/ha), Akris (3-4 l/ha pre-em, 3-3,5 l/ha post-em); Linurex 50 SC(1,35- 1,6l/ha), Afalon WP (1,5-2,5 l/ha); Racer 25 CS, Racer 25 EC, Rubin, Master EC 25, Roko EC, Ares 25 EC (1-1,5 l/ha), Flurotec; Merlin WG (0,10-0,13 kg/ha pre-em, 0,08 kg/ha post-em); Callisto 480 SC (0,25-0,3 l/ha pre-em, 0,15-0,25 l/ha post-em), Elumis (1,5 l/ha ili0,75+0,75 l/ha post-em); Pledge 50 WP (0,08 kg/ha pre-em).

Jednogodišnje uskolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Stomp 330 E, Dost 330 E, Strong EC, Pendigan 330 EC (4-6 l/ha9); Frontier X2 (1-1,4 l/ha). Za suzbijanje uskolisnih korova prije nicanja i u ranoj fazi poslije nicanja mogu se primijeniti: Trophy, Mondo, Triumph, Herbotrof, Herbograminea (2-3l/ha pre-em, 2-2,5 l/ha post-em); Legionar 84 EC, Lobby, Alkar, Guardian AS (1,75-2,75 l/ha pre-em, 1,5-1,75 l/ha post-em) Legionar (3-4,5 l/ha pre-em, 3-3,7 l/ha post-em) , Acetoklor 900 (1,8-2,5 l/ha).

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis