OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA 07.05.2014.

Zbog iznadprosječno toplog i suhog razdoblja sadnja krumpira se ove sezone na većini polja obavila od sredine do kraja mjeseca ožujka i prvim danima mjeseca travnja, što je u prosjeku barem 20 dana ranije nego prosječnih godina. Ipak, noćne temperature zraka u prvoj polovici mjeseca travnja (naročito između 8.-18. travnja o.g.) na lokalitetu Belica su često bile niže od +5°C, pa su usjevi krumpira u središnjem dijelu županije većinom nicali nakon Uskršnjih blagdana, odnosno početkom zadnje dekade mjeseca travnja (izuzetak su polja ranog krumpira pokrivena paučinastom folijom).

Protekli mjesec travanj je bio iznadprosječno topli, umjesto 10.3°C, na lokalitetima središnjeg dijela županije mjesečni prosjek temperature zraka je iznosio od 12.3° do 12.6°C, a umjesto prosječnih 53,5 mm na mjernim smo lokalitetima bilježili od 56,4 mm (Novakovec) do 93,0 mm (Belica) (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Zabilježeni vremenski uvjeti na nekim mjernim lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2014. godine:

Lokalitet
Oborine
Vlaženje lišće
Prosječna temperatura zraka
Vlažnost zraka
Orehovica
75,6 mm
28.010 min
12,6°C
93,9 %
Belica
93,0 mm
13.525 min
12,6°C
74,3 %
Novakovec
56,4 mm
9.570 min
12,3°C
84,8 %
 
 

Za početni razvoj najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora infestans) potrebno je u središnjem dijelu županije od nicanja tijekom prvih 30 dana vegetacije barem 100 mm kiše, a na lokalitetu Belica je ispunjeno oko 50 % ovih uvjeta!

Ipak, na lokalitetima uz rijeku Dravu (npr. Orehovica, Vularija i dr.) ova bolest se javlja ranije, prvenstveno zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u cimi krumpira (vidi Tablicu 1.), a tijekom mjeseca travnja o.g. na lokalitetu Orehovica zadržavanje vlage na biljnim organima je trajalo čak duže od 19 dana! Zbog blizine akumulacijskog jezera HE Čakovec zadržavanje vlage u cimi krumpira na širem području Orehovice je značajno duže, pa stoga bilježimo vrlo povoljne uvjete za početni razvoj plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) već u prvoj polovici svibnja o.g. (naročito ako se obistine najave o novim oborinama u narednim danima)

Ipak, dana 3. i 4. svibnja o.g. zabilježili smo vrlo jaki sjeverni vjetar brzine 40 km/h, s olujnim udarima, a nakon toga jutarnje temperature padaju na vrijednosti niže od +5°C. Stoga se na većini biljaka iz porodice pomoćnica (naročito krumpir, a vrlo je osjetljiva na jači vjetar sorta vineta), javljaju negativne promjene u obliku tamnih nekroza ili paleži. U takvim slučajevima preporučujemo primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata.

Tablica 2. Neka vodo-topiva gnojiva pogodna za folijarno tretiranje biljaka na hrvatskom tržištu:

Proizvođač gnojiva
Tvrtka zastupnik u Hrvatskoj
Robna marka
Haifa Chemicals, Izrael
"Zeleni Hit", Zagreb
Poly-Feed
Everris, Nizozemska
"Poljoposavec", Dunjkovec
Peters Profesional
Green Haas, Italija
"Pavin", Jastrebarsko
Green gnojiva
Norsk Hydro, Norverška
"Kronion", Zagreb
Kristalon, Yara
Hechenbichler, Austrija
"Cheminova", Zagreb
Amalgerol/Powerphos
Italpollina, Italija
"Virtus Ars", Zagreb
Myr
Valagro, Italija
"Agrochem MAKS", Zagreb
Geapower tehnologija
Agrofill, Italija
"AM Agro", Zagreb
Amcolon/Novalon
 
 

Svakako su na moguću vrlo ranu pojavu plamenjače ili plijesni krumpira najugroženija polja gdje su usjevi rano posađeni ili su bili pokriveni paučinastom folijom. Obično smo prve znakove plamenjače krumpira proteklih godina pronalazili na ranim sortama Adora, Riviera i Jaerla. Ponavljamo da su jače ugrožena polja u blizini riječnih dolina zbog duže zadržavanja rose ili dugotrajnije magle, npr. uz Dravu (Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) ili rijeku Muru (npr. Domašinec, Podturen i dr.), odnosno polja gdje se krumpir sadi u ponovljenom uzgoju ili se za sadnju koriste gomolji iz vlastite proizvodnje. Polja s krumpirom gdje usjev razvijaju bujniju cimu (npr. sorta Vineta) također treba redovito pregledavati i na vrijeme započeti zaštitom.

Stoga proizvođačima merkantilnog krumpira u područjima uz rijeku Dravu i Muru, na poljima gdje usjevi krumpira zatvaraju redove i počinju formirati prve cvjetne glavice, preporučujemo u narednom razdoblju redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te započeti obaveznu prvu usmjerenu zaštitu.

Ranijih je sezona (2011., 2012. i 2013.) dominantna bolest u krumpirištima bile koncentrična pjegavost (Alternaria solani), a vremenski će uvjeti tijekom svibnja i prve polovice lipnja najviše utjecati na dominantan razvoj plamenjače (Phytophthora) ili koncentrične pjegavosti (Alternaria). Ove dvije bolesti cime krumpira treba razlikovati od posljedica fitotoksičnosti nekih sredstva za zaštitu bilja (npr. herbicidi) ili negativnog utjecaja jakog vjetra ili visokih temperatura zraka!

Bolji učinak protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) daju specifični fungicidi: Infinito SC, Revus SC i Ranman SC!

Ali, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju pripravci Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Daconil 720 SC u količini 1,75 lit./ha (primjena zaliha do 1.7. 2014.), Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha.

Budući na tržištu više nema pripravaka na osnovi imidakloprida za preventivno tretiranje sjemenskog krumpira prije sadnje, zaštitu od krumpirove zlatice treba planirati tek s pojavom prvih ličinki, odnosno tek s narednim rastom dnevnih temperatura na vrijednosti veće od 24ºC! U zaštitama protiv krumpirove zlatice moguće je osim pripravaka iz skupine neonikotinoida, npr. Calypso SC ili Mospilan SP, koristiti i novije skupine insekticida, npr. Laser KS ili Alverde SC ili Coragen SC u propisanim količinama, kako bi se spriječila moguća pojava otporne ili rezistentne populacije krumpirove zlatice na najčešće (vidi Tablicu 3.).

Tablica 3. Pripravci iz različitih kemijskih skupina za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

Skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
Neonikotinoidi
*tiametoksam
Actara 25 WG
0,06 kg/ha
tiakloprid
Calypso 480 SC
0,1 lit./ha
tiakloprid & deltametrin
Proteus OD
0,35-0,75 lit./ha
acetamiprid
Mospilan 20, Volley, Acelan, Wizzzaard
0,08-0,12 kg/ha
*imidakloprid
Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo
0,25-0,5 lit./ha
Naturaliti
spinosad
Laser
0,1-0,15 lit./ha
Inhibitori GABA receptora sinapsa
fipronil
Regent, Reactiv
20-25 g/ha
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC
0,075-0,15 l/ha
lufenuron
Match EC
0,3 l/ha
Fenilkarbazoni
metaflumizon
Alverde SC
200-250 ml/ha
Diamidi
klorantanilpirol
Coragen SC
0,05-0,06 lit./ha
 

* VAŽNO: Novom Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna tretiranje biljaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis