Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 28.04.2014.

Obzirom na veliku količinu oborina na pojedinim lokalitetima 25-30 mm u proteklom tjednu, te najavu nestabilnog vremena, preporuka je izvršiti zaštitu lisne mase koštičavog voća protiv bolesti koje se najčešće javljaju.

Šljiva

Narančasta pjegavost ( Polystigma rubrum) i šupljikavost lista (Stigmina carpophila);  Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Merpan 50 WP, Folpan 50 WP.

Suzbijanje lisnih uši ( ako se utvrdi prisutnost); Pirimor 50 WG,Teppeki 50 WG, za suzbijanje šljivinog savijača registriran je Coragen 20 SC.

Višnja

Šupljikavost lista (Stigmina carpophila) : Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50, Delan SC 750. Kozičavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii): Dithane M-45, Pinozeb M-45,Mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ80, Caiman WP, Mankonor 80 WP,Cadillac 80 WP, Mankokal, Dithane DG Neotec,  Dodine S-65, Chromodin S.

Breskva

Šupljikavost lista (Stigmina arpophilla,Clasterosporium Carphophilum ) : Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50, Delan SC 750 (navedeni pripravci imaju postrano djelovanje na krastavost breskve).  Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. Persicae )- simptomi zaraze – kraći izboji sa sitnim listićima, plodovi – vidljive su bijele pjege, na tim mjestima plod kasnije posmeđi;  listovi- bijela prevlaka na licu i naličju, a radi jake zaraze  listovi se suše i opadaju : Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG,Chromosul80, Kossan WG,Sulfolac WG 80, Kvašljivi sumpor,Cosavet DF, Sumpor micro 80 WP,Sumpor močivi tiosam 80, Mikro,Sumpor SC-80, Tekući sumpor,Sulfolac 85 SC.

 Breskvin savijač (Cydia molesta)( Runner 240 SC,Sumialfa5 FL, Affirm, Coragen 20 SC               ,Avaunt EC) i Breskvin moljac(Anarsia lineatella),( Runner 240 SC, Affirm, Coragen) te lisne uši: Calypso SC 480 i Pirimor 50 WG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis