Masovna pojava kestenove ose šiškarice

kestenova_osa_25_4.jpg

Slika 1. Masovna pojava šiški (snimila: M.Križanić Božurić)

Kestenova osa šiškarica monofagna je vrsta koja napada samo kesten. Ima jednu generaciju godišnje, a razmnožava se partenogenetski (nema mužjaka). Prvi simptomi napada uočavaju se u proljeće (tijekom travnja) kada počinje tjeranje izbojaka. Tada se mogu zamijetiti zelene ili ružičaste šiške veličine od 0,5-4 cm.

kestenova_osa1_25_4.jpg

Slika 2. Šiška na listu kestena (snimila: M.Križanić Božurić)

Šiške su uzrokovane prisustvom ličinke koja je bijele boje, bez nogu, veličine 2,5 mm.

kestenova_osa2_25_4.jpg

Slika 3. Ličinka unutar šiške (snimila: M.Križanić Božurić)

Iz šiški tijekom lipnja i srpnja izlaze ženke (uočljive izlazne rupe) te odlažu jaja u pupove. Nakon otprilike mjesec dana iz jaja izlaze ličinke koje prezimljuju u pupu do proljeća.

Prisustvom šiški smanjuje se lisna površina, šiške u pupu onemogućavaju rast izbojaka (manja proizvodnja plodova), a sam urod može biti smanjen i do 70 %. Ukoliko se radi o napadu na mlade biljke kestena, može doći do njihovog ugibanja.

Štetnik se aktivno širi letom ženki, a pasivno transportom. Glavni način širenja je zaraženim sadnicama. Plodovima se ne širi niti ih napada.

Što se suzbijanja tiče, pokusi da insekticidima nisu dali pozitivne rezultate. U tijeku je znanstveno istraživanje biološkog suzbijanja kestenove ose šiškarice unošenjem parazitoida (Torymus sinensis). Dok se ne pronađe učinkovito rješenje za masovnu primjenu preostaje još jedino selekcija otpornih varijeteta pitomog kestena, a na pojedinačnim stablima mehaničko uklanjanje šiški.

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

Pripremi za ispis