Obavijest vinogradarima 25.04.2014.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je dva tjedna nestabilnog vremena praćenog povremenim kišnim razdobljima. Prognostičari najavljuju nestabilan i kišovit vikend, što stvara idealne uvjete i opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Dnevna količina oborina veća od 10 mm i optimalne temperature zraka između 10 i 20 st C, na vinovoj lozi čije su mladice duže od 10 cm, stvorit će uvjete i za prve primarne infekcije uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola).

Preventivna zaštitu od crne pjegavosti i peronospore vinove loze moguća je uporabom fungicida: Daconil 720 SC, Antracol WG 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillak 80 WP, Mankokal ,Polyram DF, Delan 700 WDG .

Protiv pepelnice vinove loze (Uncinula necator), osobito u vinogradima s osjetljivim sortama i na lokalitetima gdje je bolest u jačoj mjeri bila prisutna proteklih godina,uporabite pripravke na osnovi sumpora ili Karathane Gold 350 EC.

Ukoliko zaštitu niste redovito obavljali, te u uvjetima čestih oborina, preporučujemo zaštitu sistemično-preventivnim pripravcma i na osnovi fosetila :Mikal Flash, Mikal Premium F, Winner, Attila ili Rival.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis