Prva provjera ispravnosti strojeva za primjenu sredstava za zaštitu bilja

Ispitna stanica Poljoprivrednog fakulteta Osijek, na čelu s prof. dr. sc. Đurom Banajem obavila je prvu provjeru ispravnosti u RH 24. travnja 2014. godine na poljoprivrednom gospodarstvu: ”Vinogradarstvo i vinarstvo Krauthaker” u Kutjevu u organizaciji Savjetodavne službe. Kutjevački vinogradari pristupili su provjeri ispravnosti svojih raspršivača svjesni da će time ne samo zadovoljiti zakonske obveze, već poboljšati kvalitetu primjene SZB, smanjiti štetne učinke na okoliš, te povećati ekonomsku dobit.

Početak provjere ispravnosti uređaja u Sloveniji pokazao je da je najveći dio tih uređaja bio u neispravnom stanju, te se uvođenjem ove provjere i edukacijom poljoprivrednika stanje u potpunosti popravilo.

Krajnji rok provjere ispravnosti svih uređaja za primjenu SZB je 26. studenoga 2016. Imajući u vidu da je ovlašteno tek četiri stanice za provjeru ispravnosti uređaja za primjenu SZB, a veliki je broj tehničkih sustava kojima treba provjeriti ispravnost, vrijeme je ograničavajući faktor.

Ivan Grgić ispred Vinogradarstva i vinarstva Krauthaker prihvatio je inicijativu Savjetodavne službe vezano uz pregled uređaja, pa su sa svojih šest raspršivača prvi u Hrvatskoj zadovoljili zakonsku obvezu, a prije svega uvjerili se u ispravnost strojeva koji rade na 35 ha vinograda (u ekološkoj proizvodnji). Uz najsuvremenije strojeve za obradu tla i primjenu SZB, vinogradi se na ovom uzornom gospodarstvu oru i konjima.

Pregledu ispravnosti pristupili su i OPG Zvonka Bodegrajca i Antuna Ađića, sa svojim raspršivačima, te ”zaslužili” naljepnicu o tehničkoj ispravnosti. Za provjeru ispravnosti potrebno je oko 45 minuta, što ovisi o vrsti i složenosti tehničkih sustava.

strojevi_ZB.jpg

strojevi1_ZB.jpg

strojevi2_ZB.jpg

strojevi3_ZB.jpg

strojevi4_ZB.jpg

Ivica Prpić dipl. ing. agr.
rukovoditelj Odsjeka mehanizacije

Pripremi za ispis