OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA PLANTAŽNIH NASADA JABUKE I KRUŠKE 28.04.2014.

Od protekle preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuke i kruške proteklo je 7 dana.

Cijeli protekli tjedan obilježen je kišom, a meteorolozi najavljuju i nastavak nestabilnog vremena. Obzirom na vrlo osjetljivi razvojni stadij jabuke i kruške preporučamo obaviti zaštitu nasada protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia inaequalis korištenjem sistemičnih pripravaka : Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC ili Baycor WP 25 uz dodatak jednog od preventivnih fungicida: Delan SC 750 ili Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG. ) i pepelnice

U nasadima gdje je protekle godine zamijećen jak napad minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella)  preporučujemo primjenu biotehničkih pripravaka: Rimon 10 EC, Insegar 25 WP, Nomolt ili Runner 240 EC. ukoliko do sada nisu primjenjivani.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis