Obavijest proizvođačima češnjaka 28.04.2014.

U usjevima češnjaka zbog velike količine oborina i odgovarajućih temperatura stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj plamenjače (Peronospora destructor). Čim vremenske prilike dozvole potrebno je provesti zaštitu primjenom jednog od fungicida: Quadris (azoksistrobin, 1l/ha), Ortiva (azoksistrobin, 0,8-1 l/ha);  Ridomil gold MZ pepite (metalaksil, 2,5-3 kg/ha, dozvoljena najviše tri tretiranja u vegetacijskoj sezoni); Acrobat MZ WG (dimetomorf, 2,5 kg/ha).

U zaštiti od uskolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida: Select* (dopuštena prodaja i primjena zaliha do 1.1.2015., kletodim, primijeniti uz dodatak Bijelogulja, K- 49 dana, 0,4-1 l/ha)ili Selectsuper(kletodim, K-49 dana, 0,8-2 l/ha), Agil 100 EC(propakizafop, K-56 dana, 0,8-1,5 l/ha).

 Navedenasredstvazazaštitubiljakoristitipremauputiproizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu češnjaka od, bolesti i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis