Obavijest vinogradarima! 22.04.2014.

Na praćenim lokalitetima primorskog i otočnog dijela županije vinova loza nalazi se u fenofazi intenzivnog rasta mladica. Meteorološke prognoze  najavljuju promjenjivo i nestabilno vrijeme. Prije najavljenih oborina preporučamo ponoviti preventivno tretiranje protiv crne pjegavoti (Phomopsis viticola), plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula nacator) primjenom fungicida preporučenih u obavijesti od 10.04.2014.

Osim pripavaka iz prethodne obavijesti za zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače mogu se primijeniti i pripravci na osnovi folpeta (tragovačkog naziva Folpan 50 WP*, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili kombinirani pripravak Shavit F) te pripravci na osnovi Al-fosetila (trgovačkog naziva Mikal flash WG, Winner WP*, Attila*, Rival*,Alonso*).

Pripravcima označenim* registracija istekla krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 01.01.2015.

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis