Edukacija o bioplinskim postrojenjima

Posjetili smo Bioplinsko postrojenje, PP ENERGIJA, Draženci, Hajdina (kod Ptuja), Bioplinsko postrojenje, ECOS – Storitve pri varovanju okolja d.o.o., Lendava, Bioplinsko postrojenje, Zalaegerszeg (Madžarska).

Ekskurzija je organizirana u sklopu projekta Bio –methane Regions. To je projekt iz programa Inteligentne energije za Europu (IEE) koji će trajat 3 godine. Projekt je započeo u svibnju 2011. godine a završava u travnju 2014.

Akronim Bio-methane Regions nastao je od punog naziva projekta – Promocija bio-metana i razvoj njegovog tržišta kroz lokalno i regionalno partnerstvo. Iako je u nazivu bio-metan pa je time to i osnova ovog projekta, zapravo njegova generalna ideja je promicanje anaerobne digestije (AD) i stvaranje bioplina, a po mogućnosti i njegovog pročišćavanja do razine bio – metana, kako bi se potaklo tržište njegovog utiskivanja u plinsku mrežu, te korištenje u vozilima.

Bio-metan Regije nastoji potaknuti tržište na načine koji su prikladni za trenutno stanje razvoja AD, bioplina i bio-metana u pojedinim regijama. Analizirajući trenutne uvjete na početku projekta u nekim zemljama, iz primjera najboljih praksi, pojedinim preprekama razvoja i tržišnim uvjetima u zemljama EU, dati će uvid u generalno stanje kako bi se olakšao napredak ove tehnologije.

Glavni cilj projekta je izgradnja novih postrojenja za AD te proizvodnje bio-metana, kroz osiguravanje novih AD postrojenja i proizvodnje bio-metana kroz osiguravanje nezavisne savjete kako bi potencijalni investitori, regulatori, političari i ostale zainteresirane osobe. Cilj je uspostaviti AD, bio-metan na plinske mreže i bio-metan kao transportnog goriva kao održive i atraktivna opcija za ulagače, pojedinaca, otpada i energetskih tvrtki/komunalne i vlade.

Kroz pregled studija slučaja postojećih postrojenja, posjeti postojećih visokih učinkovitosti poslovanja i usvajanje najprikladnije tehnologije u svakoj okolnosti, najbolje prakse i rješenja u novim pogonima AD će se poticati. Olakšavajući uklanjanje prepreka za provedbu bio-metan opcija tehnologija može ispuniti svoj potencijal.

Projekt nastoji donijeti korištenju novih bio-resursa na tržištu energije poticanjem” utiskivanja bioplina u plinske mreže ili koristiti kao gorivo u prometu”.

bioplin_18_4.jpg

Prezentacija proizvodnje biometana u Zalaegerszegu (Madžarska),foto: Valerija Čižmak

bioplin1_18_4.jpg

 

Bioplinsko postrojenje u Lendavi (Slovenija), foto: Valerija Čižmak

Savjetodavna služba

 

 

Pripremi za ispis