Obavijest maslinarima! 22.04.2014.

Maslinare upućujemo na pregled nasada. Na praćenim punktovima bilježimo let maslinovog moljca srednjeg i višeg intenziteta stoga maslinarima preporučamo da  u slijedećih desetak dana obave tretiranje usmjereno protiv cvjetne generacije maslinovog moljca(Prays oleae) posebice u maslinicima s oskudnijom cvatnjom.

Protiv maslinovog moljca moguće je primjeniti na maslini registrirane pripravake na osnovi djelatne tvari dimetoata (trgovačkog naziva Calinogor, Chromogor, Chromgor 40*, Perfekthion, Ritam*, Rogor 40, Sistemin E-40*) i pripravke na osnovi Btk (trgovačkog naziva Biobit WP ili Baturad WP).

Pripravcima označenim * registracija istekla krajnj rok za primjenu i prodaju zaliha 01.01.2015.

U maslinicima uključenim u ekološki i integrirani sustav proizvodnje protiv ovog štetnika dopušteno je korištenje samo pripravaka na osnovi Btk.

Napad maslinovog moljca varira od godine do godine, varira od lokaliteta do lokaliteta a sama štetnost cvjetne generacije ne ovisi samo o brojnosti populacije već i o brojnosti cvjetnih resa te dužini perioda cvatnje. U maslinicima s oskudnijom cvatnjom i manji intenzitet napada može pričiniti štetu.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis