Obavijest poljoprivrednicima! 07.04.2014.

Organizira se zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri – akcija Prateći list !

Članice CROCPE EKO MODELA, čiji ambalažni otpad se skuplja jesu :  Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, DowAgroScience, Florel, Pinus Agro, Syngenta i AgroChemMaks te Genera d.d .

Obavještavaju se poljoprivrednici da sa sobom donesu i Obrazac PL-O koji mogu kupiti u Narodnim novinama.

Raspored prikupljanja je po rasporedu kako slijedi.

Istarska županija

9.4.2014

Finida bb (dvorište 6. maj)
 
Umag
9.00 – 11.00
Brtonigla
Nova Vas
Brtonigla
12.30 – 14.30
Odlagalište otpada Griža
 
Buzet
15.30 – 17.00
 
Istarska županija
10.4.2014
Parkiralište iza doma Josip Daus
Cerovlje 12
Cerovlje
8.00 – 9.30
Pokraj tvrtke Agrolaguna d.d.                    
 
Industrijska zona Žatika
Poreč
11.00 – 13.00
Poljoprivredna zadruga Agroistra
Labinska 13
Pula
14.30 – 16.00
 
 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr
 Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis