Obavijest proizvođačima ozimog ječma 06.03.2014.

Nakon što je tijekom mjeseca rujna protekle 2013. godine u okolici Čakovca palo 106,1 mm oborina, u mjesecu listopadu je na istom lokalitetu zabilježeno 8 kišnih dana tijekom kojih je izmjereno samo 25,7 mm. U druge dvije dekade mjeseca listopada 2013. godine zabilježeno je čak 17 dana tijekom kojih su najviše dnevne temperature zraka bile veće od +18°C. U takvim je uvjetima sjetva ozimog ječma obavljena u optimalnim uvjetima vlažnosti i temperature tla, pa su usjevi posijani u preporučenim rokovima brzo klijali i nicali.

Tablica 1. Količina oborina zabilježena tijekom studenog 2013. i tijekom veljače 2014. godine:

lokalitet
oborine studeni 2013.
oborine veljača 2014.
Trnovčak
204,2 mm
132,8 mm
Belica
193,4 mm
145,6 mm
Novakovec
182,8 mm
105,6 mm
Orehovica
209,0 mm
140,6 mm
Donji Pustakovec
229,2 mm
185,4 mm

Iznadprosječno velika količina oborina zabilježena je na području cijele sjeverozapadne Hrvatske tijekom mjeseca studenog 2013., na mjernim lokalitetima u Međimurju od 180 do skoro 230 mm (vidi Tablicu 1.). Tijekom istog mjeseca smo 4 dana su najniže temperature zraka bile manje od 0°C (najhladnije je u okolici Čakovca bilo 29. studenog 2013. sa izmjerenih -5,0°C), a najviše su dnevne temperature u istom mjesecu najčešće bile u rasponu vrijednosti od +8° do +18°C.

Tijekom mjeseca veljače ponovno je na svim lokalitetima sjeverozapadne Hrvatske zabilježena iznadprosječna količina padalina (snijeg, ledena kiša, kiša), pa je svega nekoliko zadnjih dana veljače ili prvih dana ožujka o.g. moguće bilo obaviti prve prihrane manjim količinama pojedinačnih ili kompleksnih mineralnih gnojiva. Kao i proteklih sezona u ovo doba godine kondicija ozimih usjeva je različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Dugotrajno zadržavanje vlage uz iznadprosječne temperature zraka u proteklom "zimskom" razdoblju su pogodovale neobično ranom i vrlo snažnom razvoju gljivičnih bolesti ozimog ječma i pšenice, već tijekom stadija busanja.

Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom". Za razliku od proteklih sezona ovim putem obavještavamo proizvođače da je već početkom vlatanja potrebno pregledati zdravstveno stanje usjeva i planirati zaštitu istih od biljnih bolesti. Još krajem jeseni protekle godine na ozimom ječmu u središnjem dijelu Županije zabilježena je zaraza mrežastom (Pyrenophora terres) i sivom pjegavosti (Rynchosporium secalis), u toj mjeri da je na nekim dijelovima zaraza veća od 25 %! Što se bolesti žitarica javljaju u jačoj mjeri pri mlađim razvojnim stadijima kulture utjecaj na gubitak prinosa je veći. Daljnji razvoj bolesti ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja o.g. 

Tablica 2. Neki pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje bolesti ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (lit./ha)
azoksistrobin
Amistar
0,5-0,8
azoksistrobin & ciprokonazol
Amistar Extra
0,6-0,8
epoksikonazol & karbendazim
Duett, Respect 250 SC
0,8-1,0
epoksikonazol & metiltiofanat
Duett Ultra
0,4-0,6
epoksikonazol & fenpropimorf
Opus Team
1,5
epoksikonazol & krezoksim-metil
Controlan
0,8-1,0
flutriafol
Impact, Takt SC
Impact 25 SC, Superpact SC
1,0
0,5
metkonazol
Caramba SL
1,2-1,5
tebukonazol
Folicur EW 250, Foliar 250, Mystic
0,75-1,0
tebukonazol & spiroksamin & triadimenol
Falcon 460 EC
0,6
tebukonazol & protiokonazol
Prosaro 250 EC
0,75-1,0
tebukonazol & karbendazim
Porto SC
1,5
trifloksistrobin & ciprokonazol
Sphere 535 SC
0,35
prokloraz
Sportak, Mirage 45 EC
1,0
piraklostrobin & epoksikonazol
Opera SE
1,25

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni i topliji meteorološki uvjeti tijekom travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopiva folijarna gnojiva za prihranu preko lista, vlati i kasnije klasja usjeva. Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis