Obavijest proizvođačima uljane repice 07.03.2014.

U druge dvije dekade mjeseca kolovoza protekle 2013. sezone, nakon dugotrajnog suhog i vrlo vrućeg razdoblja, na većini mjernih lokaliteta je palo od 80 do 100 mm kiše (na mjernom lokalitetu Čakovec 96,2 mm), što je bilo neophodno za sjetvu uljane repice. Nakon što je tijekom mjeseca rujna protekle 2013. godine u okolici Čakovca palo 106,1 mm oborina, u mjesecu listopadu je na istom lokalitetu zabilježeno 8 kišnih dana tijekom kojih je izmjereno samo 25,7 mm. U druge dvije dekade mjeseca listopada 2013. godine zabilježeno je čak 17 dana tijekom kojih su najviše dnevne temperature zraka bile veće od +18°C. U takvim se uvjetima uljana repica na većini polja odlično razvijala.

U zadnjim danima mjeseca veljače i prvih dana mjeseca ožujka zabilježene su dnevne temperature u vrijednosti od +13° do +17°C, a takvi uvjeti pogoduju vrlo ranoj pojavi proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). Ipak, jučerašnji je dan obilježio jači sjeverni vjetar, kojeg u manjem intenzitetu očekujemo u narednih dana, a početkom idućeg tjedna moguća je pojava jutarnjeg mraza!

Ranijih su se godina najčešće za suzbijanje štetnih ranoproljetnih pipa u usjevima uljane repice koristili organo-fosforni insekticidi i sintetski piretroidi (odnosno kombinacija djelatnih tvari iz navedenih skupina). Od 2014. sezone dopuštenje za suzbijanje repičinih pipa (mala repičina pipa, velika repičina pipa, repičina pipa komušarica) u našoj zemlji ima pripravak Biscaya OD u količini 0,3 lit./ha. Učinkovito suzbija i druge nametnike (repičin sjajnik, repičina mušica komušarica) (dozvoljena su 2 tretiranja uljane repice). U narednom razdoblju proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti brojnost navedenih nametnika u usjevima.

Na lokalitetima i poljima gdje se često zadnjih godina uzgaja uljana repice, razvijaju se i gljivične bolesti (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost), na čiji razvoj prvenstveno utječe količina i raspored oborina. Zbog iznadprosječne količine oborina u studenom prošle i veljači ove kalendarske godine, na više je lokaliteta u usjevima uljane repice u proteklom razdoblju uočena pojava suhe truleži korijena i stabljike uljane repice (Phoma lingam).

Od fungicida, moguće je planirati za preventivno suzbijanje bijele truleži uljane repice (Sclerotinia), crne pjegavosti (Alternaria) i suhe truleži korijena i stabljike (Leptosphaeria syn. Phoma) fungicida koji su dopušteni u integriranoj proizvodnji: metkonazol (Caramba), te boskalid & dimoksistrobin (Pictor). Protiv bijele truleži i crne pjegavosti još je moguće koristiti tebukonazol (Folicur EW 250), azoksistrobin (Ortiva SC), te azoksistrobin & ciprokonazol (Amistar Extra). Na intenzitet pojave bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih 60-tak dana, a moguće mjere zaštite valja planirati prije početka cvatnje usjeva (npr. zajedno sa suzbijanjem repičinog sjajnika).

 

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis