Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 31.10.2013.

Završava se sjetva ozimih žitarica. Neposredno nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja može se provesti zaštita od jednogodišnjih travnih (slakoperka, mišji repak, vlasnjača, ljuljevi) i širokolisnih korova (mišjakinja, čestoslavica, broćika, gorušica, kamilica, poljski mak, mrtva kopriva) koji niču istovremeno sa žitaricama i konkurenti su za hranjiva, vodu i prostor.

Od herbicida  se mogu primijeniti:  

Tena*, Dicuran forte 80 WP* (*- dopuštena maloprodaja i uporaba do 1.07. 2014. godine) – 1,5-2 kg/ha, za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, u ozimoj pšenici prije i poslije nicanja, u ozimom ječmu samo od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja Logran 20 WG -35-40 g/ha, za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži od faze 3 razvijena lista pa do završetka busanja

Legato plus SC, Cougar SC ili Tornado SC -1,25- 1,75 l/ha, suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu prije nicanja ili do stadija 3 lista

Tolurex 50 SC – prije ili poslije nicanja, u jesen (3-4 l/ha) ili u proljeće (2,5-3 l/ha),  bolja djelotvornost putem lista nego putem korijena

Herbaflex SC – 2-3 l/ha, suzbija travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja.

Dost 330 E*(*- dopuštena maloprodaja i uporaba do 01.04.2014. godine) – u ozimoj pšenici, ječmu i raži nakon sjetve prije nicanja ili u pšenici nakon nicanja do stadija busanja u količini 5-6 l/ha. Može se kombinirati sa drugim herbicidima koji su dopušteni za primjenu u pšenici (Herbaflex SC..)

Strong – primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja pšenice ili nakon nicanja do početka busanja pšenice (fenofaze razvoja 11-21 prema ZCK-ljestvici), u količini 5-6 l/ha. Oštećenje usjeva javlja se na preplitko unešenom sjemenu. Ne koristiti sredstvo na laganim propusnim tlima s manje od 1,5% humusa, jer u vrijeme češćih jačih oborina može biti fitotoksičan.

U fazi prije nicanja navedeni herbicidi primjenjuju se u većoj dozi, a nakon nicanja u manjoj. Korovna biljka usvaja ih putem korijena i putem lista.

Samo u ozimoj pšenici nakon nicanja herbicid Logran 20 WG zbog proširenja spektra djelovanja na korove može se kombinirati sa Filonom 80 EC (4-5 l/ha). Filon 80 EC može prolazno zaustaviti razvoj pšenice, osobito kod pliće položenog sjemena.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati uputa za primjenu.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Herbicide primjeniti prema uputama koje se dobiju uz preparat prilikom kupnje.

 

dr.sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis