Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 31.10.2013.

800x600

Završava se sjetva ozimih žitarica. Neposredno nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja može se provesti zaštita od jednogodišnjih travnih (slakoperka, mišji repak, vlasnjača, ljuljevi) i širokolisnih korova (mišjakinja, čestoslavica, broćika, gorušica, kamilica, poljski mak, mrtva kopriva) koji niču istovremeno sa žitaricama i konkurenti su za hranjiva, vodu i prostor.

Od herbicida  se mogu primijeniti:  

Tena*, Dicuran forte 80 WP* (*- dopuštena maloprodaja i uporaba do 1.07. 2014. godine) – 1,5-2 kg/ha, za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, u ozimoj pšenici prije i poslije nicanja, u ozimom ječmu samo od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja Logran 20 WG -35-40 g/ha, za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži od faze 3 razvijena lista pa do završetka busanja

Legato plus SC, Cougar SC ili Tornado SC -1,25- 1,75 l/ha, suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu prije nicanja ili do stadija 3 lista

Tolurex 50 SC – prije ili poslije nicanja, u jesen (3-4 l/ha) ili u proljeće (2,5-3 l/ha),  bolja djelotvornost putem lista nego putem korijena

Herbaflex SC – 2-3 l/ha, suzbija travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja.

Dost 330 E*(*- dopuštena maloprodaja i uporaba do 01.04.2014. godine) – u ozimoj pšenici, ječmu i raži nakon sjetve prije nicanja ili u pšenici nakon nicanja do stadija busanja u količini 5-6 l/ha. Može se kombinirati sa drugim herbicidima koji su dopušteni za primjenu u pšenici (Herbaflex SC..)

Strong – primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja pšenice ili nakon nicanja do početka busanja pšenice (fenofaze razvoja 11-21 prema ZCK-ljestvici), u količini 5-6 l/ha. Oštećenje usjeva javlja se na preplitko unešenom sjemenu. Ne koristiti sredstvo na laganim propusnim tlima s manje od 1,5% humusa, jer u vrijeme češćih jačih oborina može biti fitotoksičan.

U fazi prije nicanja navedeni herbicidi primjenjuju se u većoj dozi, a nakon nicanja u manjoj. Korovna biljka usvaja ih putem korijena i putem lista.

Samo u ozimoj pšenici nakon nicanja herbicid Logran 20 WG zbog proširenja spektra djelovanja na korove može se kombinirati sa Filonom 80 EC (4-5 l/ha). Filon 80 EC može prolazno zaustaviti razvoj pšenice, osobito kod pliće položenog sjemena.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati uputa za primjenu.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Herbicide primjeniti prema uputama koje se dobiju uz preparat prilikom kupnje.

 

dr.sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr