Obavijest poljoprivrednicima 01.08.2013.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisifolia L. vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.) dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova)  redovito uklanjati i suzbijati ambroziju primjenom agrotehničkih, mehaničkih i kemijskih mjera. Za neprovođenje tih mjera propisane su novčane kazne, a inspekcijski nadzor nad provedbom mjera provode fitosanitarna, šumarska i poljoprivredna inspekcija.

Ambrozija ili partizanka je korov koji najčešće izaziva peludnu hunjavicu i alergijsku astmu. Zbog velike rasprostranjenosti na području između Save i Drave, Podravina je na alergološkim kartama Europe označena alarmantnom crvenom bojom.

Da bi smanjili koncentraciju polena u zraku potrebno je sustavno provoditi suzbijanje ambrozije od njenog nicanja. Na velikim i poljoprivrednim površinama najčešće se uništava primjenom herbicida. Manje površine se mogu kositi, a pojedinačne biljke je najbolje iščupati s korjenom.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis