Obavijest vinogradarima! 31.07.2013.

Vremenski uvjeti tijekom protekla dva tjedna izuzetno su pogodovali širenju  uzročnika  pepelnice (Uncinula necator). Sorte kasnije epohe zriobe, kod kojih redovitim pregledima ustanovite prisutnost bolesti , zaštitite uporabom pripravaka na osnovi sumpora, obavljajući zaštitu u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima.

Ranije sorte kod kojih je došlo do promjene boje i mekšanja bobica više nisu osjetljive na bolest pa zaštitu ne preporučujemo, a i ograničena je zbog karence koja  za sumporne pripravke iznosi 35 dana.

Na terenu se vide značajne štete od ranijih infekcija peronospore (Plasmopara viticola) u vidu rehuljavih ,djelomično suhih grozdova, kod vinogradara koji nisu zaštitu redovito i kvalitetno obavljali.Kako sada opasnosti od zaraze boba nema, zaštitu mlade lisne mase preporučujemo pripravcima na osnovi bakra koji pozitivno utječu i na učvršćavanje pokožice.Karenca je 35 dana, pa zaštitu planirajte sukladno rokovima dozrijevanja.

Sorte osjetljive na uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) zaštitite uporabom jednog od botriticida-Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ili Cantus WG, prskajući zonu grozda.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis