Obavijest ratarima! 18.07.2013.

Prije skladištenja žitarica u skladišta može se provesti vlažna dezinskecija praznih skladišnih prostora primjenom insekticida.

Od  kemijskih insekticida se mogu koristiti: Actellic 50 EC, Pirimifos- metil 50 EC  (0,75- 1 ml/ 1m² površine ); K-Othrine SC 25 protiv letećih kukaca 30-40 ml sredstva u 10 litara vode (0,3-0,4%), uz utrošak od 10 l škropiva na 100 m² (porozne površine),  30-40 ml sredstva u 5 litara vode (0,6-0,8%), uz utrošak od 5 l škropiva na 100 m² (glatke površine), protiv gmižućih 50-60 ml sredstva u 10 litara vode (0,5-0,6 %), uz utrošak od 10 l škropiva na 100 m² (porozne površine),  50-60 ml sredstva u 5 litara vode (1-1,2%), uz utrošak od 5 l škropiva na 100 m² (glatke površine). K-21 dan.

Od fizikalnih insekticida mogu se upotrijebiti: Protect – It ( 500g / 100 m² tretiranjem površine u skladištu zaprašivanjem , te 750 g/ 100 m² prskanjem) ili Aquapy: leptiri primjena sredstva bez razrjeđivanja: 1 ml/m³; primjena sredstva razrjeđivanjem vodom: 1 ml + 9 ml vode/ 30 m³.

Prilikom primjene navedenih insekticida strogo se pridržavati uputa za primjenu.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti insekticide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis