Krmni suncokret na oranicama bilogorskih poljoprivrednika

suncokret_18_7_.jpg

Uz“ kraljicu krmnih kultura“ – lucernu, koja ne podnosi kiselija tla, jari grašak – zrnaš, svoje mjesto je našao pomalo zaboravljeni krmni suncokret oplemenjivača, Vladimira Hrusta, dipl. ing. agr. Ovaj suncokret namijenjen je stočnoj hrani, zrno nije potrebno termički obraditi te ga se može koristiti odmah u hranidbi kao cijelo ili mljeveno zrno. Zrno krmnih suncokreta sadrži 16 % proteina u suhoj tvari. U hranidbi, ako sami sastavljamo obrok na gospodarstvu količina zrna koja je preporučljiva je do 5 % u smjesi. Zelena masa biljke može se hraniti u zelenom stanju ili silirati miješajući je obavezno sa kukuruznom biljkom.

Isprobana praksa naših poljoprivrednika je da ih posiju u združenoj sjetvi, između kukuruza dva reda suncokreta . Prilikom spremanja mase u silos kada su oba zrna u voštanoj zriobi, u silosu dobijemo silažu koju stoka rado jede a sadrži više bjelančevina od uobičajene kukuruzne silaže. Ovisno o roku sjetve redovna ili naknadna sjetva treba odabrati FAO grupu hibrida kukuruza.

Opis biljke i preporučena agrotehnika oplemenjivača Hrusta je sljedeća:

Zrno je šareno i dvostruko veće od uljnog kukuruza, biljka je visine 160-174 cm, ne poliježe. Promjer glave 19-22 cm. Trajanje vegetacije 120-130 dana. Biljka je otporna na plamenjaču, a snošljiva na sivu i bijelu plijesan.

Osnovi agrotehnike: sije se 8 kg / ha pneumatskom ili mehaničkom sijačicom na među redni razmak 70 cm, a 18 cm u redu ako se sije u čistoj sjetvi. Preporučena gnojidba je 500 kg /ha NPK 7:20:30 ili 600 kg/ha NPK 15:15:15.Kod zaštite od korova treba voditi računa o suzbijanju ambrozije (partizanke) pa se preporuča upotrijebiti kombinaciju Dual gold 960 EC i Racer.

U slučaju da hranidba krava na gospodarstvu ne zahtijeva prevelika ulaganja ovako spremljena krma u silaži daje zadovoljavajuće rezultate u proizvodnji mlijeka dok se proizvedeno zrno bez daljnje obrade može se koristiti za pripremu smjese na gospodarstvu.

Iva Majhen- Vlašiček , dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnice

 

Pripremi za ispis