Obavijest vinogradarima! 18.07.2013.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana. Budući da i dalje vladaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i širenje pepelnice vinove loze ponavljamo da je potrebno vršiti redovite preglede bobica grozda na njenu prisutnost. U vinogradima gdje se ustanove početni simptomi pepelnice savjetujemo provesti tretiranje pripravkom Falcon EC 460. Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

U do sada dobro zaštićenim vinogradima protiv pepelnice savjetujemo upotrijebiti jedan od sljedećih fungicida: Talendo, Vivando, Cristal, Postalon 90 SC ili strobilurinske pripravke:  Collis, Nativo 5 WG i sl.

Zbog ovogodišnjih vrlo povoljnih uvjeta i velikog infekcijskog potencijala peronospore vinove loze savjetujemo i dalje provođenje kvalitetne zaštite. Protiv peronospore mogu se upotrijebiti: Curzate B WG, Aviso DF, Antracol combi WP, Eqution Pro,  Pergado MZ,  Mildicut 25 SC i dr.

Protiv obje bolesti djelotvorni su sljedeći pripravci iz skupine strobilurina npr. Quadris, Universalis, Cabrio Top, Eclair 49 WG i sl.

Prilikom izbora pripravaka voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja tijekom jedne vegetacijske sezone! Tretiranja provoditi predvečer ili u jutro!

Prije upotrebe SZB pažljivo pročitati upute koje dobijete prilikom kupovine sredstva te postupiti u skladu s njima!

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)! Redovito voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja.  U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina.

Pesticide i praznu ambalažu, dok je na gospodarstvu, skladištiti u skladu s propisima, a nakon toga praznu ambalažu predati tvrtci ovlaštenoj za prikupljanje opasnog otpada.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis