Obavijest proizvođačima kupusa 31.05.2013.

Započeo je let leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusnih lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea, A. segetum, A. gamma). Proizvođačima se preporučuje pregledati biljke na prisutnost jaja (jaja odložena na naličje lišća), a čim se primijete prve gusjenice koje počinju izgrizati rupe u lišću provesti zaštitu.

Za zaštitu od gusjenica se mogu koristiti biološki insekticidi Biobit WP, Baturad WP (upotrijebiti ih dok su gusjenice još malene), a od kemijskih: Affirm;  Reldan 40 EC, Lino ili Rely 40, te Fastac 10 SC, Fastac 10 EC, Alfa 10 SC, Fascon, Direkt; Roetem; Sumialfa 5 FL; Karate Zeon; Lambda 5 EC, Vantex, Beta-baythroid EC 025.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu kupusa od štetnika koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis