Dvanaesta izložba rapske ovce

Susret s uzgajivačima rapske ovce udruženih u udrugu ovčara „ Škraparica“ ne samo da potvrđuje već stečeni dojam o Rabljanima nego ga i nadmašuje, a to potvrđuju i gosti, predstavnici udruga ovčara iz drugih županija, posebice iz Zagrebačke koji tradicionalno pružaju podršku  uzgajivačima Raba.

U veoma dobrom ozračju nakon razgledavanja izložbenih kolekcija ovaca s prikazom njihove proizvodnosti „12. izložbu rapske ovce“ otvorio je dr.sc. Zdravko Barać, ravnatelj HPA.

Kao i svih ranijih  godina  u organizaciji izložbe Udruzi ovčara „ Škraparica „ pomogli su djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije i članovi Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, Primorsko – goranska županija, Grad Rab, te Željko Peran, viši stručni savjetnik Poljoprivredno savjetodavne službe koji je jedan od začetnika izložbe, davne 1999. god.

Ova, dvanaesta izložba po redu opravdala je želje i stremljenja organizatora Prve izložbe rapske ovce da preraste u tradicionalnu manifestaciju i okupi sve uzgajivače otoka. Danas udruga broji 70 –ak uzgajivača koji od Barbata na jugu otoka, do granice s općinom Lopar na sjeveru, brinu o stadima s oko osam tisuća ovaca. Udruga je dala veliki doprinos u nastojanjima da se sačuvaju i na pravi način vrjednuju uzgoji hrvatskih izvornih pasmina domaćih životinja, kao i proizvodi dobiveni od tih životinja. Predsjednik udruge Škraparica, Nedjeljko Beg s ponosom je istaknuo kako je Udruga Škraparica postala prva udruga članica Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza s dozvolom provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stadima članova udruge, Rješenjem MPRRR – a 2009.god. Udruga aktivno sudjeluje u vođenju evidencije i uzgojnih knjiga za uzgajivače matičnih stada, sudjeluje u odabiru i performance testu mladih ovnova predviđenih za daljnji rasplod, a u tijeku je i rad na proširenju suradnje s HPA na ostalim poslovima koje će članovi Udruge moći sami obavljati u svojim stadima.

RAPSKA OVCA

Rapska ovca je hrvatska izvorna pasmina ovaca koja je nastala na otoku Rabu, gdje se danas i uzgaja. Na otoku je nazivaju škraparica, a u uzgoju dominira „stari“, odnosno“domaći“ tip otočne ovce, koja se u većini stada desetljećima nije znatnije genetski mijenjala, najvjerojatnije zbog otočne izoliranosti i nesklonosti rapskih uzgajivača za introdukcijom krvi stranih genotipova. Rapska ovca  je zaštićena zakonskim propisima i novčanim poticajima u iznosu od 350 kn /godišnje. Ova pasmina je izuzetno otporna, prilagođena klimi otoka Raba (visoke ljetne temperature često popraćene dugotrajnom sušom, bura u zimskim mjesecima). Rapska ovca pripada skupini dugorepih, kasnozrelih pasmina, kombiniranih proizvodnih odlika. Sitna je, ali skladne tjelesne građe, čvrste konstitucije, živahna, spretna, vrlo otporna i skromna. Primarno se uzgaja radi proizvodnje mesa, laganih i srednje teških janjećih trupova, prosječne tjelesne mase oko 20 kg, masa trupa je 10,5 kg, uz prosječan randman trupa od 52 % ( 45 do 55 %), a kvaliteta mesa je izvrsna i predstavlja kulinarski specijalitet, rapska janjetina.

ovca_1.JPG
Rabljani s ponosom ističu da je njihova ovca „škraparica“

mr. sc. Ana Grgas, rukovoditeljica Odsjeka za male životinje
Željko Peran, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis