Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 03.06.2013.

U zadnjoj dekadi mjeseca svibnja i prvih dana mjeseca lipnja u zapadnom dijelu Županije bilježimo iznadprosječnu količinu oborina. Naime, ostvarile su se najave meteorologa pa smo zadnjih dana mjeseca svibnja i prvih dana mjeseca lipnja o.g. ili posljednja 4 dana, na svim lokalitetima Međimurske županiji zabilježili različitu količinu oborina, od 20-tak mm na lokalitetu Kotoriba, približno 40 mm u središnjem dijelu Županije, do najviše 60 mm u zapadnom dijelu Međimurja – na lokalitetu Trnovčak. Zajedno s oborinama zabilježenim 25. i 26. svibnja o.g. u istočnom je dijelu Međimurja ukupno palo oko 25 mm a na lokalitetima u zapadnom dijelu Županije (Gornje Međimurje) čak 85 mm kiše. Naredne oborine u količini oko 15-tak mm su ponovno moguće u drugom dijelu ovog tjedna, pa je potrebno obaviti mjere kurativne i preventivne zaštite. Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka ponovno upozoravamo na vrlo veliku opasnost od jače pojave krastavosti lišća i plodova (Venturia), pa čim to vremenski uvjeti dopuste preporučujemo obaviti mjere zaštite, jer količina oborina veća od 40 mm ispire preventivnu zaštitu plodova.

Moguće je u zaštiti jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti koristiti pripravke prema posljednjoj preporuci uz ograničenja vezana za svaki pojedini fungicid.

Od druge usmjerene zaštite protiv prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera) je proteklo 14 dana. Vidljive mine na lišću sorte idared se razvijaju od 20. svibnja o.g.! Osvježilo je, pa su noćne i/ili jutarnje temperature zraka u posljednjih 13 dana redovito do 10°C, a prosječne su dnevne vrijednosti zraka u posljednjih 14 dana najčešće u rasponu od 11° do 20°C. Nešto svježiji dani nisu u proteklom razdoblju omogućili niti očekivano prekomjerno množenje štetnih grinja, poglavito crvenog voćnog pauka (Panonychus) u nasadima jabuka. U takvim uvjetima smo u drugoj polovici svibnja zabilježili slabiji i/ili završni let prezimljujuće populacije moljca kružnih mina i srednju populaciju breskvina savijača (Cydia molesta). U prvoj polovici mjeseca svibnja zabilježena je jača pojava jabučnog savijača (Cydia pomonella). Na netretiranim stablima sorte idared dana 31. svibnja o.g. u poljskom mikro-pokusu Poljoprivredne savjetodavne službe iz Čakovca u središnjem dijelu Županije još nismo zabilježili "crvljivost" plodova jabuke. Množi se i zelena lisna uš (Aphis pomi) i moguće jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) – naročito u nasadima gdje nije kvalitetno suzbijana prezimljujuća populacija.

Od insekticida je moguće koristiti pripravke Coragen SC (0,2 lit./ha) (savijači i mineri) ili Runner SC u količini 0,4 lit./ha (savijači i mineri) ili Calypso 480 SC (0,3 lit./ha) (savijači i mineri) ili Mospilan SP u količini 0,35 kg/ha (savijači, mineri, lisne uši) i slično.

Specifični aficidi dopušteni za suzbijanje lisnih uši su Pirimor 50 WG (0,5 kg/ha) i/ili Teppeki WG (0,14 kg/ha).

Moguće je koristiti i folijarna gnojiva u nasadima jabuka i krušaka.

U nasadima krušaka je dovoljno koristiti samo površinske organske fungicide protiv krastavosti, bez dodatne zaštite protiv pepelnice.

Utrošiti barem 500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis