OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU PRAZNOG AMBALAŽNOG OTPADA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 28.05.2013.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, korisnici sredstva za zaštitu bilja, proizvođači poljoprivrednih proizvoda za tržište, proizvođači u sustavu PDV-a, dužni su na zakonom propisan način postupati s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja!                                                                                                                               Donosioci ambalaže dužni su sami ispuniti PRATEĆI LIST ZA OPASAN OTPAD (Obrazac PL-Oo) i DEKLARACIJU O FIZIKALNIM I KEMIJSKIM SVOJSTVIMA OTPADA (Obrazac DFKSO).  Ove obrasce možete kupiti u knjižarama narodnih novina. Prilikom predaje ambalaže djelatnici  C.I.A.K. d.o.o.  OVJERITI će Prateći list za opasan otpad. Ovjereni Prateći list za opasan otpad dokaz je da ste pravilno postupali s praznom ambalažom te ga je potrebno čuvati!  

 Temeljito ispranu i ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja moći ćete predati na sljedećim lokacijama:

4.6.2012.
Agroprojekt d.o.o,
Obala Trnskog 19
Karlovac
8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o.
Mali Erjavec 4
Mali Erjavec
11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek
Obrež Vivodinski 1
Vivodina
13.00 – 15.00
 
11.6.2012.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna

 
Duga Resa
8.00 – 10.00
 
RADNIM DANOM:
Skladište C.I.A.K. d.o.o
Andrije Hebranga 5
Vojnić
9.00 – 14.00
 

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebni su (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) sljedeći podaci: OIB, MBS- matični broj subjekta, MBO- matični broj obrta, MIBPG- matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (iz rješenja o upisu u upisnik PG ili zelene kartice) i štambilj. Ne upisivati kilažu otpada!

Akcijom „Preteći list“ prikuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA koja financira ovu akciju:

AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro , Genera dd i Herbos d.d.u stečaju!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Poljoprivrednu savjetodavnu službu u Karlovcu tel. 047/600731.

Margita Budiselić Kutle, dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis