Obavijest proizvođačima koštićavog voća 09.05.2013.

U posljednja četiri dana na području Karlovačke županije zabilježeno je 15-30 mm kiše. Meteorolozi od subote na dalje najavljuju novi kišni period što pogoduje razvoju bolesti.

Savjetujemo prije kiše ponoviti zaštitu nasada koštićavog voća protiv šupljikavosti lista pripravkom na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Stoper).

Obilaskom terena uočen je napad lisnih uši u nasadima šljiva i na drugim koštićavim voćkama.

Savjetujemo pregledati nasade na prisustvo ovih štetnika, ukoliko su pređeni pragovi štetnosti može se provesti suzbijanje.

Pragovi štetnosti:
Lisne uši na šljivama: 5% zaraženih izbojaka.

Crna trešnjina uš na višnji i trešnji: 3% zaraženih izbojaka

Zelena breskvina uš na breskvi: 7% zaraženih izbojaka.

Protiv lisnih uši može se primijeniti jedan od insekticida prema tablici:

 
Kultura
Aktivna tvar
Sredstvo
šljiva
Flonikamid
Teppeki 500 WG
Pirimikarb
Pirimor 50 WG
breskva
Acetamiprid
Mospilan 20 SP, Accelan 20 SP, Volley,Wizzzard
Flonikamid
Teppeki 500 WG
Imidakloprid
Confidor SL 200, Boxer 200 SL,Congo, Dali,
Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Rapid
Tiametoksam
Actara 25 WG
Tiakloprid
Calypso SC 480
Pirimikarb
Pirimor 50 WG
višnja
Pirimikarb
Pirimor 50 WG
trešnja
Tiakloprid
Calypso SC 480

Samo u mladim nasadima breskve i nektarine može se provesti tretiranje protiv breskvinog savijača i breskvinog moljca. Prva generacija gusjenica ovog štetnika radi štete ubušivanjem u mlade izboje što dovodi do sušenja mladica.

Protiv ovih štetnika upotrijebiti se mogu npr. Runner 240 S, Affirm ili Coragen 20 SL

U starijimnasadima nije potrebno provoditi ovu zaštitu.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!                                                                     Tretiranje provesti uvečer. Prethodno odstraniti cvatući podrast!                                           Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja insekticida i fungicida!                                                                                    Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja..

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!
 
 
Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.

e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr
 

Pripremi za ispis