Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva! 10.05.2013.

Cvatnja bresaka, nektarina i šljiva je započela je tek sredinom mjeseca travnja ili krajem druge dekade mjeseca travnja o.g., što je 20-tak dana kasnije nego prethodne 2012. sezone. U samoj cvatnji ovih koštičavih vrsta nismo bilježili značajnije oborine, pa niti uvjete za razvoj paleži cvjetnih organa i grančica (Monilinia laxa). Ipak, u vrijeme pupanja i otvaranja pupova bresaka i nektarina zabilježili smo idealne uvjete za razvoj kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), pa je u zadnje dvije dekade ožujka i tijekom prve dekade mjeseca travnja o.g. trebalo obaviti 3-4 preventivne zaštite protiv ove bolesti da bi uspjeh bio zadovoljavajući! U danima 2.-6. svibnja o.g. u više smo navrata bilježili povremene i/ili jače oborine, pa je uz dugotrajno vlaženje krošnje tih dana padalo između 25 i 35 mm kiše. Posljednjih dana u jutarnjim satima bilježimo i pojavu magle. Meteorolozi tijekom narednih dana najavljuju mogućnost oborina. U uvjetima vrućeg i sparnog i povremeno kišnog razdoblja bilježimo uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti kombinaciju površinskih fungicida na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50 ili Stoper ili Merpan WP) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Folpet WP 50, Futura 50 WP) (dopuštenje za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankokal, Caiman WP, Crittox MZ 80 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati jedan sistemni pripravak, npr. fenbukonazol (Indar EW) (novo dopuštenje za šljive i breskve).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina i šljiva tijekom prve polovice svibnja bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i biljnih stjenica, pa je navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve i nektarine) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Let breskvina savijača (Cydia molesta) je započeo još 19. travnja o.g., naročito je intenzivan od početka mjeseca svibnja, ali na lokalitetima gornjeg Međimurja već u zadnjih 8 dana mjeseca travnja o.g.! Pojavu prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) još nismo zabilježili! Kako se prva generacija ovog štetnika često se razvija u vršnom dijelu mladica, zbog natprosječno tople zadnje dekade mjeseca travnja i prve dekade mjeseca svibnja moguće prve štete od prezimljujuće populacija breskvina savijača očekujemo već sredinom svibnja, uglavnom u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje! Let prezimljujuće populacija šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo također 16. travnja o.g., ali vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti!

Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe, a valjanost registracije sredstava za zaštitu bilja možete provjeriti u FIS bazi na www.mps.hr.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis