Obavijest voćarima 06.05.2013.

Jabuke na području Virovitičko-podravske županije završile su s cvatnjom. Tijekom vikenda zabilježeno je oko 10 mm oborina, ovisno o lokalitetu. Potrebno je izvršiti zaštitu lista i ploda jabuke i kruške protiv krastavosti. Zaštitu izvršiti nekim od navedenih fungicida s kurativnim djelovanjem: Score 250 EC, Baycor WP 25,  Systane 12 E, Indar 5 EW, Zato plus, Topas C 50 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50.

Zaražene izbojke pepelnicom mehanički odstranjivati i štititi fungicidima (Systane 12 E, Zato plus, Score 250 EC, Indar 5 EW) ili dodati sumpor.

Nakon cvatnje potrebno je izvršiti zaštitu protiv moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), čiji pratimo let, insekticidima Insegar 25 WP, Runner 240 EC, Rimon 10 EC. Pojavom mina koristiti neonikotinoide (Boxer 200 SL, Confidor 200 SL, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Chess 50 WG i druge) koji imaju djelovanje i na uši na jabukama.

U pojedinim voćnjacima primijećena je pojava crvenog voćnog pauka kojeg suzbijamo akaricidima: Envidor SC 240, Vertimec 018 EC, Kraft, Apollo 50 SC, Demitan, Zoom 11 SC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2013.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis