Obavijest poljoprivrednicima 12.04.2013.

Na početku vegetacijske sezone podsjećamo registrirane poljoprivredne proizvođače korisnike sredstava za zaštitu bilja da su dužni poštivati  važeću zakonsku regulativu koja uređuje područje primjene sredstava za zaštitu bilja.

  • Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05);
  • Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjeta kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, 73/10, 55/12);
  • Zakon o otpadu (178/04, 111/06, 107/07, 60/08, 87/09).

Izdvajamo samo najvažnije obveze:

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli te u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primjenjivati sredstva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj.

Korisnik treba voditi evidenciju o provedenim tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina.

Otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja uz pravilno ispunjen Prateći list (obrazac PL-Oo) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO) predati ovlaštenoj tvrtki.Navedeni obrasci se kupuju u Narodnim novinama.

Termin akcije „Prateći list“ Udruge CROCPA za područje Primorsko-goranske županije je 23. travnja 2013. od 09.00-11.00 sati u dvorištu POLJAPOTEKE CORTINA, Novo naselje bb, Mavrinci. Projektom CROCPA EKO MODEL prikuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki članova Udruge CROCPA. Više informacija o projektu kao i primjeri pravilno ispunjenih obrazaca na www.crocpa.hr.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis