Obavijest proizvođačima jabuka 03.04.2013.

Nestabilno vrijeme s oborinama pogoduje infekcijama uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis) na jabukama koje se ovisno o lokalitetu i sorti nalaze u fenofazi mišje uši do pojava roza glavica. Čim bude moguće potrebno je napraviti zaštitu jednim od pripravaka: Chorus 75 WG ili Indar 5 EW uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80 WP) ili pripravkom Clarinet.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu sukladno uputama proizvođača!

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis