Obavijest voćarima 04.04.2013.

Upozoravaju se voćari, proizvođači koštičavog voća, da prije izvršenja tzv. zimskog ili plavog prskanja, izrežu suhe grančice sa stabala, skinu tzv. “mumije” te iznesu i spale izvan voćnjaka.

Voćare intenzivnih nasada šljiva, višanja i trešanja obavještavamo da obave tretiranje u fazi bubrenja pupova protiv uzročnika bolesti rogača šljive (Taphrina pruni), u nasadima šljiva,u nasadima višanja i trešanja protiv uzročnika sušenja cvjetova i grančica (Monilia laxa), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), te bakterijskih bolesti.

Primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra i to:

Champion 1%, Bakreno vapno WP 50 ili Kupropin, 0,8%, Bordoška juha ili Bordoška suspenzija 20 WP 1,5 %.

Zimsko ili tzv. “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Breskve i nektarine nalaze se u fazi D-pojava cvjetova. Preporučujemo izvršiti zaštitu protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans) pripravkom Chromodin S-65 ili Dodine S-65 0,1%. 

Marelice ulaze u fazu cvatnje ili je puna cvatnja,  preporučujemo zaštiti od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa), ulaskom patogena kroz njušku tučka.

Gljiva ulaskom ispušta toksine koji uzrokuju začepljenje provodnih snopova, stvaranje rak rana na granama i stvaranje smolotoka.

Ovo kišovito vrijeme pogoduje razvoju bolesti.

Tretiranje izvesti jednim od pripravaka:

Chorus 50 WG, Signum, Nativo, Switch 62,5 WG, Bavistin FL, Zino.  

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti bakterijskog paleža (Erwinia amylovora)i čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Jabuke i kruške se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su fenofaze od B – bubrenje pupova do C-C3 – mišje uši na jabukama i kruške u fenofazi C-C3 – otvaranje pupa.

Primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra i to:

Kocide DF 0,7%, Nordox 75 WG 0,2%, Nordox super 75 0,1-0,2%, Champion 0,7%.

Zimsko ili tzv. “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Hobi proizvođačima voća preporučujemo primijeniti Crveno, Modro ili Plavo ulje 3%. Primjenom pripravaka na bazi ulja djeluje se osim na uzročnike bolesti i  na razne štetnike koji su prezimili na krošnji i deblu.

U jagodama preporučujemo očistiti nasad od suhog, starog lista i primjenu organskog  pripravaka protiv sive pjegavosti lista (Mycosphaerella frarariae), gljive koja prezimljava na zelenim listovima i u plodnim tijelima na suhom lišću. Uzročnik dovodi do smanjenja asimilacijske površine što oslabi biljke jagode.

Upotrijebiti fungicid: Dithane DG Neotec.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis