Obavijest poljoprivrednicima 05.03.2013.

Poljoprivrednim proizvođačima savjetujemo pregled na napad poljskih glodavaca, obići: djetelišta, travnjake, voćnjake te parcele pod pšenicom, ječmom, uljanom repicom. Pregledati i njihova prirodna staništa tzv. rezervate, neobradive površine nasipa, rubovi cesta, puteva i međe.

Opasnim se smatra više od 20 rupa voluharica po aru.

Rodenticid stavljati u aktivne otvore ili ga postaviti u cijevi manjeg promjera. Za tu namjenu primijeniti: – Brodilon mamac, Brodilon pelete, Rodexion komplex, Rodexion pelete, Suradiolon zrna, Gardentop pelete, Ratimor pelete, Ratimor žitni mamac ili Terminator x žitni mamac.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail:
Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis