Obavijest voćarima 06.07.2012.

Proizvođače višanja upozoravamo na pojavu eriofidnih grinja čiji se simptomi očituju u kovrčanju vršnog lišća i lišće poprima bakrenastu boju. Primijeniti dozvoljeni pripravak protiv grinja.

Napominjemo proizvođačima jabuka i krušaka da je vrijeme za zaštitu protiv minera kružnih mina te primijeniti jedan od insekticida:Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calipso SC 480, Mospilan 20. Navedeni insekticidi riješit će lisne uši u nasadu a ujedno djeluju i protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) koji je u fazi ubušivanja u plod.

Proizvođače jabuka upozoravamo i na pregled crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Kritični prag u ovom periodu se smatra 6-8 komada po listu.

Ako se utvrdi brojnost preko kritičnog praga primijeniti jedan od akaricida: Envidor SC 240, Zoom 11 SC, Demitan, Vertimec 018 EC ili Kraft 18 (uz dodatak mineralnog ulja).

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe primijeniti Vertimec 018 EC ili Kraft 18 (uz dodatak mineralnog ulja).

Proizvođačima šljiva preporučujemo izvršiti zaštitu protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane) upotrijebiti pripravak: Beta baythroid EC 025.

U nasadima bresaka i nektarina protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i moljca (Anarsia lineatella) upotrijebiti: Zagor, Chromgor 40, Rogor 40, Calinogor. 

Voditi brigu o karenci na sortama koje su blizu berbe.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis