Obavijest vinogradarima 09.07.2012.

Ukoliko je od posljednje zaštite vinove loze proteklo 12 dana i više preporuča se nastaviti sa zaštitom protiv pojave pepelnice i peronospore.

Za zaštitu od pepelnice može se koristiti jedan od pripravaka: Crystal KS,  Stroby WG, Collis, Talendo, Vivando, Nativo.

Za zaštitu od peronospore može se koristiti jedan od pripravaka: Pergado, Curzate B, Delan 700 WDG,  Polyram DF .

Zbog visokih temperatura zaštitu vinograda uputno je raditi rano ujutro ili kasno navečer.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis