Obavijest vinogradarima 27.06.2012.

Obavještavaju se vinogradari da je u ponedjeljak 25.06. ostvarena nova infekcija peronospore. Zato je potrebno provesti zaštitu nasada. Preporuča se protiv peronospore primijeniti RIDOMIL GOLD PLUS ili BALDO C ili GALBEN C u količini od 400 g na 100 L vode. Protiv pepelnice kombinirati preparate koji nisu bili primjenjivani u prethodnom tretmanu, a preporuča se primjena FALCON u količini od 30 ml na 100 L vode ili FLAMENCO u količini od 35 ml na 100 L vode ili VIVANDO u količini od 15 ml na 100 L vode ili TALENDO u količini od 20 ml na 100 L vode ili PUNCH ili NATIVO u količini od 16 ml na 100 L vode ili SYSTHANE ili FOND u količini od 15 ml na 100 l vode ili DOMARK u količini od 60 ml na 100 L vode.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se protiv peronospore primjeniti FRUTOGARD u količini od 500 ml na 100 L vode ili MYCOSIN VIN u količini od 800 g na 100 L vode. Protiv pepelnice primijeniti SUMPOR SC u količini od 300 ml na 100 L vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis