Obavijest voćarima 26.06.2012.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je ostvarena nova infekcija krastavosti. Preporuča se provesti zaštitu nasada od krastavosti i pepelnice. Primijeniti se može BELLIS u količini od 800 g na hektar ili TERCEL u količini od 2 kg na hektar ili ZATO u količini od 150 g na hektar ili STROBY u količini od 200 g na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena bio-preparata MYCOSIN VIN u količini od 5 kg na hektar, a protiv pepelnice kombinirati SUMPOR SC u količini od 2.5 L na hektar.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Gordana Lovrec, dipl. ing .agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis