Međunarodni znanstveno stručni skup: Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije

Pozivamo znanstvenike i stručnjake s područja oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva za aktivno sudjelovanje na skupu. Prijave s naslovom, imenima autora i sažetkom rada obima jedne tiskane kartice, dostavljaju se u elektronskoj formi organizatoru skupa Hrvatskom agronomskom društvu na adresu Berislavićeva 6, 10000 Zagreb ili na e-mail: info@agronomsko.hr najkasnije do 1. kolovoza 2012. godine. Dodatne informacije vezano za skup dostupne su kod organizatora na tel.01 4872 493 ili na web stranici Hrvatskog agronomskog društva, www.agronomsko.hr.

 

 

 
Pripremi za ispis