Obavijest proizvođačima povrća 04.06.2012.

Izmjenom kišnog i sušnog razdoblja stvaraju se povoljni uvjeti za širenje zaraze plamenjačom (Phytophtora infestans) sa usjeva krumpira na rajčicu. Meteorolozi najavljuju nove oborine krajem tjedna.

Rajčicu od plamenjače zaštititi primjenom jednog od sistemičnih fungicida: Ridomil gold MZ 68 WP, Matador gold (3 kg/ha); Ridomil gold MZ, Pepite (0,25%); Melody Duo WP 66,75 (0,25%); Galben M, Baldo M; Fantic M (2,5-3 kg/ha); Galben C, Baldo C (5-6 kg/ha).    

U usjevima luka zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor) provesti primjenom sistemičnog fungicida: Fantic M (2-2,5 kg/ha); Galben C, Baldo C (5 kg/ha), Ridomil gold MZ, Pepite (2,5-3 kg/ha); Daconil 720 SC (2 l/ha), Amistar 250 SC(1 l/ha).

Protiv sive plijesni (Botrytis spp.) i bijele truleži (Sclerotium capivorum) koristiti Signum (1,5 kg/ha).  

U zaštitu od plamenjačekrastavaca, lubenica i bundeva (Pseudoperonospora cubensis) do cvatnje koristiti jedan od bakrenih fungicida: Cuproline, Nordox 75 WG, Nordox super 75.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku i u evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura (Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvijetima kojima moraju udovoljavati, NN 135/08, 73/10, 55/12).  

Preporučene fungicide  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo! 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
Pripremi za ispis