Edukacija od malih nogu: Kako i gdje nastaje sir?

mljekara1.jpg

Mljekara „Megalis“ 15 se godina bavi  otkupom i preradom mlijeka. Dnevno može preraditi do 10.000 litara mlijeka, primarna proizvodnja je proizvodnja svježega sira, a nedavno su počeli  proizvoditi i polutvrdi sir i maslac, te imaju prodaju svježega mlijeka u svome pogonu. Kroz tehnološke faze proizvodnje provela nas je Marina Novačić, tehnolog; te djeci na razumljiva način ispričala kako od mlijeka nastaje sir. Po obilasku sirane djeca i njihove tete mogli su kušati proizvode mljekare „Megalis“.

edukacija-djeca4_1.jpg

Nakon obilaska mljekare, gdje su djeca dobila odgovor na pitanje: Kako i gdje nastaje sir? krenuli smo na mjesto proizvodnje mlijeka, sirovine koja nam je potrebna za proizvodnju sira.

edukacija_djeca2.jpg

Posjetili smo farmu muznih krava OPG Karamarković u Ilmin Dvoru. Farma je izgrađena putem Operativnog programa razvoja govedarske proizvodnje, te trenutno ima oko 160 grla stoke: teladi, junica, muznih krava.  Vlasnik farme gospodin Branko proveo nas je kroz farmu, te pokazao i ispričao djeci gdje krave jedu i što jedu, gdje spavaju, te na kraju gdje se muzu.

edukacija_djeca3.jpg

S posjetom farme završili smo naš „mliječni put“, na kojem su djeca dobila odgovore na svoja pitanja, upoznala su s načinom proizvodnje mlijeka, kao i proizvodnje sira.

Mišljenja sam da ovakvim načinom edukacije djece već od malih nogu razvijamo senzibilitet prema kvalitetnoj proizvodnji hrane što bi trebalo imati za cilj njihovu zdravu i kvalitetnu prehranu, a u konačnici osvješćivanje potrebe za zdravom proizvodnjom hrane kao i nužnost suradničkog povezivanja lokalnih gospodarstvenika i odgojno-obrazovnih ustanova na dobrobit mladih generacija. 

                                                                                       Tihana Bišćan, mag. ing. agr.
                                                                                     Stručni savjetnik za stočarstvu
Pripremi za ispis