Obavijest tržnim proizvođačima merkantilnog krumpira 04.06.2012.

U zadnjih deset dana mjeseca svibnja kiša je padala vrlo često, čak tijekom 8 dana. Ukupno je tijekom mjeseca svibnja na mjernom lokalitetu Belica ukupno palo umjesto očekivanih 60-tak mm, čak više od 160 mm kiše, a na mjernom lokalitetu Orehovica oko 145 mm! Zbog takvih smo uvjeta od sredine mjeseca svibnja bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj najopasnije bolesti cime krumpira – plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans). To naročito vrijedi za lokalitete koje je 23. i 24. svibnja o.g. oštetila tuča (npr. dijelovi područja Orehovica, Mala Subotica, Sveti Križ, Vularija, Pribislavec i Belica). Prema iskustvima iz 2009. godine cima krumpira oštećena tučom naročito pogoduje naknadnom razvoju ove bolesti, pa je nakon tuče potrebno obaviti najmanje dva kvalitetna tretiranja u kraćim razmacima 7 do 8 dana! Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana meteorolozi najavljuju nove oborine, u središnjem dijelu Županije u količinama oko 20-tak mm. Ponovno upozoravamo da dodatno zbog blizine rijeke Drave i akumulacionih jezera kritične uvjete za vrlo jaku i ranu pojavu krumpirove plijesni bilježimo na području općine Orehovica i dijelu grada Čakovca, odnosno poljima uz rijeku Dravu (vidi priloženi Histogram).

Zbog ranije je sadnje krumpir srednje kasne sorte su cvatnjom započele već sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja, što je 10-tak dana ranije nego prosječnih sezona, a krumpir je upravo tijekom cvatnje vrlo osjetljiv na skriveni i početni razvoj plamenjače ili krumpirove plijesni.

Stoga proizvođačima merkantilnog krumpira u područjima uz rijeku Dravu i Muru, na poljima gdje su usjevi krumpira bujni i traje cvatnje, preporučujemo u narednom razdoblju redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te ponoviti usmjerenu zaštitu ako je od iste proteklo 7-10 dana a u tom razdoblju pada više od 40-50 mm oborina. Ponovno upozoravamo da je na poljima koja su oštećena tučom potrebno obaviti dvije kvalitetne zaštite protiv plamenjače krumpira s kraćim razmakom od samo 7-8 dana!

Pripravci za zaštitu cime krumpira navedeni su još u preporuci od 17. svibnja o.g.!

U usjevima bujnog razvoja cime krumpira prskalicama bez dodatne opreme utrošiti 400-600 litara škropiva/ha.

Sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja zabilježena je i masovna pojava ličinki prve ili prezimljujuće generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Još uvijek su u polju na donjoj strani lišća vidljiva jajna gnijezda iz kojih će se i tijekom prvih 10 dana mjeseca lipnja pojavljivati vrlo proždrljive ličinke ovog štetnika. Za njihovo suzbijanje koristiti i novije skupine insekticida, od kojih su u Međimurju zadnjih godina odlični rezultati dobiveni primjenom pripravaka Coragen SC, Laser KS i/ili Alverde SC u propisanim količinama, kako bi se spriječila moguća pojava otporne ili rezistentne populacije krumpirove zlatice na najčešće djelatne tvari iz skupine neonikotinoida.

krumpir_medjimurje.jpg

 

 histogram.jpg
Cima krumpira oštećena tučom (slika lijevo, izvor OPG Pintar, Mala Subotica) jače je osjetljiva na naknadni razvoj krumpirove plijesni (Phytophthora infestans). Zadnjih 10 dana mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. opasnost od skrivenog i snažnog razvoja ove bolesti u krumpirištima uz rijeku Dravu (lokalitet Orehovica) je vrlo velik (vidi Histogram desno).
mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis