Obavijest povrtlarima 01.06.2012.

Proizvođačima krumpira i rajčice na otvorenom preporučujemo nakon obilnih oborina ponoviti zaštitu od krumpirove plijesni ili fitoftore (Phytophthora infestans) jednim od pripravaka:

Ridomil gold MZ 68 WP, Melody duo WP 66,75, Revus, Pergado MZ, Galben M, Baldo M.

Equation PRO. Ovi pripravci djeluju i na crnu pjegavost lista krumpira (Alternaria solani).

Upućujemo proizvođače krumpira na pregled mladih ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Kritični prag za izvršiti zaštitu je ako se na svakom 6. busu nađe 10-15 ličinki, tretirati jednim od sljedećih insekticida: Calypso SC 480, Proteus 110 OD, Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali, Congo, Mospilan 20, Volley, Acelan 20 SP, Wizzzaard SP, Actara 25 WG, Alverde.

Proizvođačima krastavaca i dinja na otvorenom svakako preporučujemo protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od fungicida: Revus, Ridomil gold MZ, Pergado MZ, Aiette flash, Avi, Topic, Daconil 720 SC.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Povrtlari izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@komora.hr

Pripremi za ispis