Obavijest voćarima 24.05.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 6 dana. U posljednja 4 dana palo je oko 50 mm kiše te su neprestano trajali povoljni uvjeti za ostvarivanje infekcija uzročnikom krastavosti ili fuzikladija jabuke. Tijekom jučerašnjeg dana dio županije zahvatilo je nevrijeme s tučom. Meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih pljuskova, ali ne i velike količine nove kiše.                                                                                                                           

Savjetujemo provesti još jednu zaštitu nasada jabuke primjenom jednog od sistemičnih fungicida protiv krastavosti i pepelnice npr. Punch 10 EW,  Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Baycor WP, Systhane 12 E, Fond 12 E  i sl.. Istima dodati jedan od kontaktnih pripravaka npr. Polyram DF, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Caiman WP, Crittox MZ i sl.                                                                             

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno.                                                                             

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!                                                      

Prema praćenju razvoja populacije jabučnog savijača rok je za provođenje zaštite nasada primjenom jednog od insekticida. Protiv jabučnog savijača može se upotrijebiti npr. Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME i dr.                                                                                           

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!                                                                                   

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencija o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.                  

Prema posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama kojih su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08,73/10, 55/12),  u evidenciju o tretiranjima obveza je upisati najmanje: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba.

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr
Pripremi za ispis