Zbrinjavanje ambalaže od utrošenih sredstava za zaštitu bilja 18.05.2012.

Nakon uporabe sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad i treba je zbrinuti na zakonom propisani način. Prazna ambalaža nikada se ne smije koristiti u druge svrhe, niti ostavljati u blizini njiva, zakopavati ili odbacivati u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.

Postupanje s ambalažom propisano je Zakonom o otpadu (NN br. 178/04 i 60/08) koji određuje da je otpad svaka tvar ili predmet određen kategorijama koje posjednik odbacuje. Ambalaža sredstava za zaštitu bilja spada u opasni otpad. Članak 36. Zakona o otpadu kaže da su proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i predati je ovlaštenim osobama za sakupljanje, obradu, uporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže.

Skladištenje prazne ambalaže na poljoprivrednom gospodarstvu dopušteno je maksimalno do godine dana, i to u posebnoj prostoriji ili barem u posebnom ormaru pod ključem, odvojeno od hrane i pića i stočne hrane, nedostupna djeci i domaćim životinjama.

Nakon tog roka gospodarstvo je dužno zbrinuti ambalažu na odgovarajući legalni način.

Što to znači? Prazna ambalaža može se osobno odvesti i predati u skladište tvrtke CIAK, koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada, na adresu u Vojniću (najbliža lokacija našoj županiji), Andrije Hebranga 5, u vremenu 9:00 do 14:00 sati.

Osim toga, Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH pod nazivom CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK organizira akcije prikupljanja otpadne ambalaže.

U 2012. godini akcije prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 18. lipnja i to na dvije lokacije.

 

OTOČAC,
Kralja Zvonimira 131
Prodavaonica
Madig-Mrežnica d.o.o.
od 10:30 do 12:30 sati
GOSPIĆ,
IX GBR HRVATSKE VOJSKE VUKOVI 7, (kod novog mosta
Prodavaonica Poljopromet d.o.o.
od 13:30 do 15:30 sati

 

Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo prazna ambalaža ovih 12 tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju vam besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: Am Agro, AgroChem-Maks, Agroteks, Bayer, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera dd (prijašnja Veterina Kalinova), Herbos.

Na lokacijama se dakle neće prihvaćati ambalaža nečlanova Udruge i projekta. Za ambalažu drugih tvrtki, koje nisu dio projekta, treba se obratiti proizvođačima ili uvoznicima tih proizvoda.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.

Plastičnu ambalažu nakon upotrebe tekućih sredstava za ZB treba isprati najmanje tri puta da bi se njezina škodljivost svela na što manju moguću mjeru i izliti u spremnik prskalice pri obavljanju tretiranja.

Ambalažu od krutih sredstava za ZB treba potpuno isprazniti. Vrećice se ne ispiru. Takva ambalaža predstavlja minimalnu opasnost za ljude i okolinu.

Prilikom predaje ambalaže sa sobom se mora donijeti obrazac Pratećeg lista za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) koji se može se kupiti u Narodnim novinama, koji će tvrtka CIAK potvrditi i kao takav će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista neće biti prihvaćen, a upute poljoprivrednicima o popunjavanju obrasca i primjer pravilno ispunjenog Pratećeg lista možete dobiti u uredima Poljoprivredne savjetodavne službe u Gospiću, Otočcu, Udbini i Brinju ili na internetskoj stranici www.cropa.hr.

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi!

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr

Pripremi za ispis