Stručno putovanje podravsko-prigorskih voćara u voćarsku regiju Bodensee

Prvi dan stručnog putovanja započeli smo u gradu Lindau gdje smo posjetili Martina Nüberlina koji osim što se bavi proizvodnjom jabuke i kruške na vlastitih 20 hektara, posjeduje i trgovinu voćem i povrćem u kojoj uz vlastite prodaje i proizvode i voćne prerađevine lokalnih proizvođača voća i povrća (voćne sokove, likere, rakije, džemove, čips od jabuke,…). Uzgojem jabuke i kruške bavi se 20-ak godina kolika je i starost njegovih nasada, a svu rezidbu voćnjaka obavlja strojno. Uz trgovinu posjeduje i vlastitu destileriju u kojoj proizvodi voćne rakije i likere.

Gospodarstvo gospodina Ruthera iz Tettnanga bavi se uzgojem jagode i maline na otvorenom, te uzgojem hmelja na ukupnoj površini od 20 ha. Jagode i maline uzgaja na otvorenom uz primjenu navodnjavanja i malča od slame, a sorte u proizvodnji su Elsanta, Alba i Clery.

Martin Schlachter iz Meckenbeurena bavi se isključivo proizvodnjom jabuke. Prosječna starost njegovih nasada je oko 15 godina, a sortiment čine  Golden delicious, Jonagold, Braeburn, Elstar. Uz to gospodarstvo se bavi i proizvodnjom rakije i crvenog cidera (u vino od jabuke miješa i vino od višnje).

Na gospodarstvu Thomasa Preysinga u Hagnau konačno smo imali priliku vidjeti stroj za rezidbu voćaka. Radi na principu kružnih pila, radna brzina mu je od 6 do 8 km/h, a opravdanost u ovu investiciju potkrepljuje činjenica da je ovog proljeća tom mehanizacijom obavljena rezidba na 180 hektara jabuke. Gospodarstvo posjeduje oko 30 ha voćnjaka jabuke i 7 ha vinograda, ima vlastitu hladnjaču i prodaju na gospodarstvu.

vocari_putovanje2012.jpg

Idući dan započeli smo u Švicarskoj u rasadniku gosp. Beata Lehnera u Felben-Wellhausenu. U rasadniku se bave proizvodnjom visoko produktivnih knip sadnica, a uz to također je i partner na oplemenjivačkom projektu uzgoja klupskih sorata pod nazivom „Red Love“. Radi se o sorti jabuke otpornoj na fuzikladij, a njezina posebnost je crveno obojeno mesao ploda. Pod tim nazivom zaštićeni su svi varijeteti jer se još uvijek radi na usavršavanju i poboljšanu pojedinih osobina sorte. Također s bavi i uzgojem trešanja na slabo bujnim podlogama Gisela 3,5 i 6, a uzgoj karakterizira kosa sadnja (pod kutem oko 60 stupnjeva). Cijeli nasad trešnje površine 4 hektara prekriven je nepropusnim folijama i navodnjavan. Prinos ploda trešnje je 20-25 tona po hektaru.

Uzgojem bobičastog voća preko 30 godina bavi se Perter Krup, jedan od najvećih proizvođača jagoda, a mi smo imali priliku vidjeti vrlo intenzivan uzgoj jagode i borovnice. Jagodu uzgaja u plasteniku i na otvorenom gdje se sadnice jagoda nalaze u posudama na armaturi visine oko 1.2 metra, a putem navodnjavanja dodaju im se sva potrebna hranjiva. Borovnice se uzgajaju u posudama sa kiselim supstratom, cijeli nasad je prekriven mrežom i opremljen sustavom za fertirigaciju.

vocari_putovanje1.jpg

vocari_putovanje2.jpg

Na kraju putovanja posjetili smo tvrtku Evrosad u Krškom (Slovenija) gdje smo razgledali njihovu hladnjaču kapaciteta 10 000 tona, sortirnicu i pakirnicu jabuka. Oni sami obrađuju oko 275 ha voćnjaka jabuke, kruške i breskve, a sa još tri tvrtke i kooperacijom 60 privatnih proizvođača okupljaju površine od 600 ha voćnjaka. Provode integriranu proizvodnju jabuka i nositelji su dvaju certifikata GlobalGap i Natures Choice.

Nakon razgovora s proizvođačima voća i obilaska njihovih voćnjaka, tri dana provedena na putu, prijeđenih preko 2000 km, možemo zaključiti da ulaganja u nove tehnologije i njihova primjena, praćenje zahtjeva tržišta, udruživanje proizvođača i inovativnost mogu našim voćarima osigurati konkurentnost i opstanak na tržištu.         

 
 Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica za hortikulturu
         Leon Golub, dipl. ing. agr.
        stručni suradnik za hortikulturu
                                                             
Pripremi za ispis