Obavijest voćarima 04.05.2012.

Proizvođačima jabuka i krušaka, preporučujemo izvršiti zaštitu protiv čađave krastavosti (Vanturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

Primijenite jedan sistemični fungicid protiv krastavosti i pepelnice: Baycor WP 25, Klarinet SC, Score 250 EC ili Cros i jedan preventivni fungicid: Dithane M-45, Mankozeb, Antracol WP 70, Polyram DF.

U voćnjacima jabuka dodati navedenim fungicidima i pripravak na bazi močivog sumpora- Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sumpor SC -80.

Upotrijebiti i jedan od insekticida protiv minera kružnih mina (Leucoptera scitella): Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calypso SC 480, Reldan, Lino, Rely, Rogor 40, Chroggor 40, Calinogor. Navedeni insekticidi djeluju i na lisne uši u nasadu.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača.

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@komora.hr

Pripremi za ispis