Obavijest poljoprivrednicima 30.04.2012.

Sva poljoprivredna gospodarstva pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava MPRR-a , korisnici sredstava za zaštitu bilja

IMAJU OBVEZU AMBALAŽNI OTPAD NASTAO NAKON UPOTREBE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZBRINUTI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN. 

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K. i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.

Članice CROCPE eko modela čiji ambalažni otpad se skuplja jesu: Am Agro, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, DowAgroScience, Florel, Pinus Agro, Syngenta i AgroChemMaks te Genera d.d., Herbos d.d.– u stečaju. 

3. SVIBNJA (četvrtak)

Pirovac, nasuprot groblja Sv. Ante – od 11:00 – 13:00

ispred „ULJARE LAĆA“, Skradinsko Polje -od 13:30 – 15:00  

4. SVIBNJA (petak)

Vrtni centar CIB-TRADE, Dubrava kod Šibenika, od 8:00 – 9:30

Ispred Poljoprivredne zadruge Primošten Burnji, od 10:30 – 12:00

Drniš u gospodarskom dvorištu „Dalmacija vina“ lokalitet CECELA –Petrovo polje – od 13:00 – 15:00 

PRATEĆI LIST (Obrazac PL-Oo) kupuje se u knjižarama Narodnih novina, a osobne podatke na njemu ispunjava posjednik ambalažnog otpada. Prateći list je dokaz da je prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinuta. Ovjereni prateći list čuvati 5 godina, odnosno pokazati inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora. 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
                                                                       e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@komora.hr

 

Pripremi za ispis