Obavijest voćarima 10.04.2012.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka  da izvrše preventivno tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama. Jabuke se nalaze u fenofazi F otvaranje središnjeg cvijeta i F2 –puna cvatnja. Intenzivni nasadi krušaka se nalaze u fenofazi F2- puna cvatnja. Primijenite kombinaciju pripravaka:

Chorus 75 WG + Dithane M-45,

Clarinet SC + Captan 50 (Merpan 50 WP, Stoper)

Score 250 EC(Cros) + Dithane M-45(Mankozeb, Star 80 WP)

 u nasadima jabuka protiv pepelnice dodati pripravak močivi S Chromosul 80, Thiovit Jet, Sumpor SC.

Na našim CDA uređajima u voćnjacima  zabilježene su temperature niže od -3°C u trajanju od četiri sata. Stoga voćarima preporučujemo primjenu pripravaka na bazi aminokiselina koji omogućavaju lakše prevladati ovu za njih stresnu situaciju. Upotrijebiti jedan od navedenih pripravaka: Drin, Polyamin, Protifert.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača! 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
 E-mail: Djurdica.Ksenek@komora.hr

 

Pripremi za ispis